Omietky San Marco

Vnútorná dekoratívna úprava

Rafinovaná jemná metalická textúra

Dekoratívna povrchová úprava pre interiéry schopná vytvárať prestížne povrchy s mimoriadnym jemným kovovým a metalickým efektom, do príjemného a fascinujúceho prostredia, klasického a moderného dizajnu. Zloženie obohatené o špeciálne pigmenty vytvára povrchy vyznačujúce sa silnými kontrastmi briliantnosti, ktoré sa menia podľa dopadu svetla. S veľkou jednoduchosťou aplikácie sa získavajú početné estetické efekty, hry svetla a odrazy schopné uspokojiť každú potrebu v oblasti dekorácie.

S vel'kou jednoduchost'ou aplikdcie sa zfskavajri potetn6 estetickd efekty, hry svetla a odrazy schopn6 uspokojit'kazdri potrebu v oblasti dekordcie.

Dekorácie:

Marcopolo Luxury

Marcopolo Sable

Fontego

Marcopolo

Marcopolo Cascata

Grimani

Cadoro

Cadoro Velvet

Sagredo

Fenice

Easy Art

Rilievo

Naša firma RC- stav s.r.o. Vám može len odporučiť omietky San Marco.

V jednoduchosti je skľbená krása a elegancia.