Kontakt

Sídlo firmy

RC - Stav s.r.o.

Komenského 664/1
956 18 Bošany

IČO: 52710611
DIČ: 2121116096
IČ DPH: SK2121116096

Bankové spojenie:
SK 77 7500 0000 0040 2754 1868

Kancelária

RC - Stav s.r.o.

17. novembra 1300
Topoľčany 955 01

konateľ, Róbert Čapla